Vizrt Pro

אנחנו מבצעים פרויקטים משלב הרעיון ועד שלב ביצוע עיצובים מוכנים לשימוש על ידיViz Trio ו\או Viz Pilot , תוך הבנה כיצד ניתן ליישם את פרויקטים מורכבים הכוללים מעצבים, אנשי מערכות מידע (IT) ומתכנתים.
  • תוכניות טלוויזיה
  • חדשות באנימציה
  • נתונים רבים על גבי מסך
  • סט וירטואלי
  • אינטראקטיבי
עיצוב רקעים באמצעות Transition Logic

ביצוע תכנות ופיתוח תוכנה